Dane kontaktowe

Snap Outdoor Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37M
44-100 Gliwice
tel./fax (32) 301-75-40

Organ rejestrujący: X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach KRS: 0000385760, NIP: 648-275-38-00, BDO: 000002883 Regon: 241948347

Siedziba: Zabrze 41-800, ul. Zawiszy Czarnego 15 Kapitał zakładowy: 18 805 000,00 PLN