Dane kontaktowe

Snap Outdoor Sp. z o.o.

Siedziba i Magazyn:

Panattoni Park Gliwice III/budynek 4

ul. Bojkowska 92C
44-141 Gliwice

tel./fax (32) 706 14 10

Organ rejestrujący: X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach
KRS: 0000385760,
NIP: 648-275-38-00,
BDO: 000002883
Regon: 241948347

Siedziba: Gliwice 44-141, ul. Bojkowska 92C
Kapitał zakładowy: 18 805 000,00 PLN