Dane kontaktowe

Snap Outdoor Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37M
44-100 Gliwice
tel./fax (32) 301-75-40

Organ rejestrujący: X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach
KRS: 0000385760,
NIP: 648-275-38-00,
BDO: 000002883
Regon: 241948347

Siedziba: Gliwice 44-100, ul. Bojkowska 37M
Kapitał zakładowy: 18 805 000,00 PLN