Climbing Technology: wycofanie produktu

Dodano: 6 września 2022


Francuska agencja bezpieczeństwa i ochrony konsumentów (CCRF Protection et Sécurité du Consommateur) poinformowała, że oznakowanie na opakowaniu magnezji w płynie Mag Fluid (nr. referencyjny MAGFLUID) nie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Informacje umieszczone na produkcie nie określają prawidłowo ryzyka związanego z jego użytkowaniem, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania I pakowania substancji I mieszanin (CLP).

Climbing Technology zapewnia, że oznakowanie i opakowanie nowych produktów już zostało zaktualizowane, ale produkty sprzedane od 1 stycznia 2018 roku muszą zostać wycofane z rynku. To w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymogami rozporządzenia. Jeżeli jesteś w posiadaniu tego produktu, będziesz go musiał zwrócić zgodnie z poniższą instrukcją, tak by Climbing Technology mógł dokonać zmiany oznakowania na nim.

Adres do zwrotu:

Climbing Technology, marka firmy Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 Cisano Bergamasco (BG), Włochy E-mail: recall@aludesign.it / commerciale@aludesign.it Telefon: +39 035 783595 wewnętrzny 5

lub wysyłka w dowolny sposób na adres dystrybutora:

Climbing Technology zapewnia, że pokrywa organizację i koszty wysyłki. Firma prosi o wyraźne oznaczenie zarówno na opakowaniu jak I wewnątrz swoich danych (imię I nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu). Informacje te potrzebne są by dostarczyć wymieniony produkt.

Snap Outdoor Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37M 44-100 Gliwice, mail: info@snapoutdoor.pl; tel: 32 301 75 40 Prosimy o kontakt w celu umówienia wysyłki, której koszt pokryjemy.

Jednocześnie Climbing Technology zapewnia, że dba o bezpieczeństwo i jakość wszystkich swoich produktów a bezpieczeństwo użytkowników jest najwyższym priorytetem firmy.

Climbing Technology przeprasza za wszelkie niedogodności i deklaruje, że produkt zostanie wysłany tak szybko jak to możliwe.